Blogg

Radonmätning hus

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny radonmätning om det har gått över tio år sedan den förra mätningen gjordes, eller om man har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften. Det finns inget lagkrav som specificerar hur ofta man bör göra en radonmätning.

Radon är en gas som inte kan ses, luktas eller smakas, men den är hälsofarlig och kan leda till cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Det är därför viktigt att regelbundet mäta radonhalten i hemmet och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

Syftet med att genomföra en radonmätning i bostaden är att avgöra om nivåerna av radon är över referensnivån på 200 Bq/m3. Radon kan härstamma från flera källor, som marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vatten.

För att uppnå tillförlitliga resultat bör en radonmätning utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till och med april. Mätperioden bör vara minst två månader.

En radonmätning är lämplig att utföra i följande situationer:

  • Om det har gått över tio år sedan senaste mätningen genomfördes
  • Efter en renovering eller ombyggnation
  • Vid köp eller försäljning av bostad
  • Vid bytet av ventilations- eller uppvärmningssystem
  • Om man misstänker att det finns radon i bostaden

För att mäta radonhalten i bostaden kan du följa dessa steg:

  1. Beställ mätdosor från ett ackrediterat företag som är specialiserat på radonmätning.
  2. Placera ut mätdosorna enligt instruktionerna som medföljer.
  3. När mätperioden är över, skicka tillbaka mätdosorna 
  4. Invänta mätresultatet som vanligtvis skickas till dig inom någon vecka efter att dosorna har returnerats.

Vid en förhöjd radonhalt i bostaden är det viktigt att undersöka källan till radonet för att kunna välja lämpliga åtgärder för att minska radonhalten. När källan har identifierats kan man påbörja en radonsanering. En vanlig åtgärd vid förhöjda radonhalter är att öka luftomväxlingen i bostaden. 

Similar Posts