Blogg

Använd bilder och videor för att förbättra din ranking

Bilder och videor är inte bara trevliga tillägg till webbplatser, de spelar en avgörande roll för att fånga användarens uppmärksamhet och förbättra din webbplats SEO. Visuellt innehåll kan öka engagemanget, förbättra konverteringar och till och med ge dig en högre ranking i sökresultaten.

Hur kan bilder och videor förbättra din SEO?

  • Relevans: Använd bilder och videor som är relevanta för ditt innehåll och din målgrupp. Google kan förstå innebörden av bilder och videor, och de kommer att ge dig en boost i sökresultaten om ditt visuella innehåll matchar webbplatsens innehåll.

  • Engagemang: Bilder och videor kan fånga användarens uppmärksamhet och få dem att stanna kvar på din webbplats längre. Detta leder till en bättre användarupplevelse och ökar chansen att de konverterar till kunder.

  • Delning: Visuellt innehåll delas oftare på sociala medier än textbaserat innehåll. Detta kan ge dig mer trafik till din webbplats och öka din synlighet på nätet.

  • Tillgänglighet: Bilder och videor kan göra din webbplats mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Google värdesätter tillgänglighet, och de kan ge dig en rankingboost om din webbplats är lättillgänglig för alla.

Tips för att optimera bilder och videor för SEO:

  • Använd relevanta filnamn: Döp dina bilder och videor till filnamn som beskriver innehållet på ett tydligt och koncist sätt. Använd sökord i filnamnen men undvik keyword stuffing.

  • Skriv alt-texter: Alt-texter är beskrivningar av dina bilder som visas när bilden inte kan laddas eller för personer som använder skärmläsare. Skriv alt-texter som är informativa och relevanta för bilden.

  • Optimera bildstorleken: Komprimera dina bilder för att minska filstorleken utan att kompromissa med kvaliteten. Stora bilder kan sakta ner laddningstiden, vilket kan påverka din ranking negativt.

  • Använd bildtexter: Bildtexter är korta beskrivningar av dina bilder som visas under bilden. Använd bildtexter för att ge mer information om bilden och för att engagera dina användare.

Visuellt innehåll är en viktig del av en framgångsrik SEO-strategi. Använd bilder och videor på ett smart sätt för att förbättra din webbplats relevans, engagemang, delbarhet och tillgänglighet. Detta kommer att leda till en bättre användarupplevelse, ökad trafik och en högre ranking i sökresultaten.

Similar Posts