Blogg

Radonsanering hemma

Radon kan smyga sig in i ditt hem utan att du ens märker det. För att hantera problemet och skapa en säker inomhusmiljö är det nödvändigt att förstå de olika metoderna för radonsanering. 

Innan du kan börja sanera radon i ditt hem är det avgörande att förstå var det kommer ifrån. Det  är där en radonbesiktning kommer in i bilden. Under en radonbesiktning granskas din huskonstruktion noggrant. En översyn av byggnaden eller huset utförs, ventilationssystemet kontrolleras, läckor söks och gammastrålningen från byggnaden mäts. Genom denna process kan man identifiera källan till radonet och vilka åtgärder som krävs för att lösa det.

Beroende på varifrån radonet kommer ifrån, finns det olika metoder som kan användas för att sanera radon. Här är några av de vanligaste:

  • Radon i byggmaterial: Om radonet kommer från byggmaterial, såsom blåbetong, krävs en ökad luftomsättning. Detta kan uppnås genom att installera eller förbättra ventilationssystemet i ditt hem.
  • Radon i hushållsvattnet: Om ditt hushållsvatten innehåller radon, måste vattnet luftas innan det används i huset. Detta kan förhindra att radonet avdunstar inomhus.
  • Radon från marken: Om radonet kommer från marken kan radonsug, radonbrunnar eller tätningar användas för att förhindra dess inträde i huset.

Efter att åtgärderna har implementerats bör en ny radonmätning, kallad kontrollmätning, utföras för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att radonsaneringen har varit effektiv.

Radon är en osynlig, färglös och luktfri radioaktiv gas som kan vara potentiellt dödlig. Myndigheter i Sverige uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i landet varje år, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. För att förebygga dessa risker är radonmätningar ett måste. De ger dig insikter om radonhalten i ditt hem och möjliggör förebyggande åtgärder för att skydda din och din familjs hälsa.

Långtidsmätning, som utförs under eldningssäsongen, ger det mest tillförlitliga årsmedelvärdet och är nödvändiga för att ansöka om radonbidrag. Det är viktigt att mäta radonhalten vid husköp, husbygge, ombyggnationer eller ändringar i ventilationssystemet, samt om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen gjordes. Kom ihåg: det enda sättet att upptäcka radon är att mäta!

Similar Posts